دسته بندی

یک روانی

چرا کار‌های غیر قانونی لذت بخشه؟

چ
چرا کار‌های غیر قانونی ؟

نکن بچه جیییییییییییییییییییزه…. دست نزن به چاقو……. ماشین لباس شویی رو خودت روشن نکن :))))))) اولین قانون های خانواده که شاید هممون یه بار شنیده باشیم (جز آخریه) =))، ولی هربار که چشمشون میرفت یه جا دیگه میرفتیم سراغ همونی که میگفتن نرو سمتش حتی اگر کتک میخوردیم ولی همین کارو می‌کردیم… سلام! چرا کار‌های غیر قانونی لذت بخشه و انجامش میدیم؟ چرا با انجام کارای غیر قانونی حال...

چند کلمه حرف:

زومن تشکیل شده از ز واو میم نون، واقعا هیچ معنی خاصی نداره… همیشه نباید دنبال معنی بود… شاید دلایلی آدم رو به اینجا میرسونه…

همه چیزای دوتایی جالبن :

  • زن و مرد
  • بله و خیر
  • صفر و یک
  • عشق و نفرت
  • تخیل و واقعیت
  • X و O.

دیدی واقعا هم بی معنی بود..

ولی چرا ساختمش ؟

احساس میکنم نوشتن باعث انگیزه برام میشه پس اینجا رو ایجاد کردم که هرچی دلم خواست بنویسم.

برای خودم، برای دیگران